WestHR

WestHR! Doğrusu insan…
 

WEST İnsan Kaynakları Modülü, bir işletmenin işe alma sürecinden başlayarak, personel ile ilgili olabilecek tüm süreçlerini içerir. İnsan Kaynakları Modülü son derece esnek bir yapıda olup, her işletmenin İnsan Kaynakları süreçlerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. WEST İnsan Kaynakları modülünde personelinizin her türlü verisini saklayabilir, firma içi ve firma dışı eğitim ve aktiviteleri organize edebilir, bordro ve yasal raporlarını çıkartabilir, değerlendirmelerini yapabilir, ücretlerini yönetebilirsiniz. Kariyer haritaları tanımlayarak kariyer planları yapabilir, gelişim planlaması ile, orientasyon ve diğer gelişim süreçlerinizi otomatize edebilirsiniz. WEST yedekleme planlaması yapmanıza da olanak tanır. Ayrıca ESS (Employee Self Service) / MSS (Manager Self Service) modüllerini kullanarak çalışanlarınızın insan kaynakları süreçlerine etkin olarak katılmasını sağlayabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Fonksiyonları

 • Başvuru Yönetimi Başvuru kayıtlarının tutulması
 • Başvuruların süreçlere göre takibi. (mülakat, test, işe alma aşamaları)
 • Başvuranların işe uygunluk analizi Başvuru ortamlarının (gazete, kariyergünleri, danışmanlık firmaları) verimlilik analizi
 • Toplu mail / mektup gönderme Personel idaresi ile entegrasyon, mükerrer veri girişinin önlenmesi
 • Personel İdaresi
 • Personele ait isim – soyisim, fotoğraf her türlü ödemeleri, özlük bilgileri, SSK ve vergi bilgilerini, sağlık bilgileri ve akla gelebilecek her türlü bilgisinin tutulabilmesi
 • İşletmeye özgü alanların tanımlabilmesi
 • Hızlı ve kolay veri giriş ekranları.

Organizasyon Yönetimi

 • İşlerin, pozisyonların ve departmaların tanımlanması ve raporlanması
 • Kişilerin organizasyon şeması işlemleri Büyüme , küçülme, departman açılması / kapanması similasyonları
 • Zaman Yönetimi Çalışanların saatlik ve günlük devamsızlıklarının takibi İzin haklarının ve izinlerinin takibi İşletmenin ihtiyacına göre online / ofline olarak
 • PDKS (Personel Devam :Kontrol Sistemleri) ile entegrasyon
 • Bordro Muhasebesi
 • İşletmeye özgü bordro hesaplamaları
 • Kanun, Tüzük ve genelegelere uygun hesaplama fonksiyonları
 • Temel, Yan, Ek, Net, Brüt her türlü ödemenin bordrolaşması İşletmeye özgü tasarlanabilir bordro çıktısı.
 • Banka Disketlerinin hazırlanması
 • SSK, İşkur, Çalışma Bakanlığı Raporları Bordro – Muhasebe entegrasyonu, bordro sonuçlarının muhasebeleştirilmesi
 • Personel Masraf Planlaması
 • Ödemelere, masraf kalemlerine göre personel giderlerinin similasyonu
 • İstenen bölüm / kişi üzerinde ektra similasyonlar.
 • Eğitim ve Toplantı Yönetimi
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitim katoloğunun oluşturulması
 • Eğitimlerin kaynak planlamasının yapılması, (eğitmen, malzeme, oda)
 • İşlerin, pozisyonların ve departmaların tanımlanması ve raporlanması
 • Kişilerin organizasyon şeması işlemleri Büyüme , küçülme, departman açılması / kapanması similasyonları
 • Zaman Yönetimi Çalışanların saatlik ve günlük devamsızlıklarının takibi İzin haklarının ve izinlerinin takibi İşletmenin ihtiyacına göre online / ofline olarak
 • PDKS (Personel Devam :Kontrol Sistemleri) ile entegrasyon
 • Bordro Muhasebesi
 • İşletmeye özgü bordro hesaplamaları
 • Kanun, Tüzük ve genelegelere uygun hesaplama fonksiyonları
 • Temel, Yan, Ek, Net, Brüt her türlü ödemenin bordrolaşması İşletmeye özgü tasarlanabilir bordro çıktısı.
 • Banka Disketlerinin hazırlanması
 • SSK, İşkur, Çalışma Bakanlığı Raporları Bordro – Muhasebe entegrasyonu, bordro sonuçlarının muhasebeleştirilmesi
 • Personel Masraf Planlaması
 • Ödemelere, masraf kalemlerine göre personel giderlerinin similasyonu
 • İstenen bölüm / kişi üzerinde ektra similasyonlar.
 • Eğitim ve Toplantı Yönetimi
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitim katoloğunun oluşturulması
 • Eğitimlerin kaynak planlamasının yapılması, (eğitmen, malzeme, oda)