WestRobo Yazılımlar

WestRobo! Robotik çözümlemede tek…

West Software sistem robot için özel olarak ürettiği yazılım ile, Türkiyede ilk defa gerçekleştirilen bir yazılım projesine imza attı. Bu yazılım kanal içi robot sistemlerinin programlama, görüntüleme, analiz ve raporlama görevini üstlenmiştir. Türk mühendislerinin ilk defa üretmiş oldukları bu sistem için yerli bir yazılım firmasının çözüm vermesi ilgili çevrelerce taktir kazanmıştır. Yurt dışı çözümlere nazaran çok kolay kullanımlı bir sistem olan sistemimiz bütün operatörlerin vaz geçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Görüntüleme Teknolojilerinde Devrim

Mevcut eski sistemlerde video kaset uygulamaları üzerinden bir çok işlem yapılıyordu. Video kayıt anında kayıt üzerinde yazı oluşturmak için çok ilkel teknikler kullanılıyor ve sürekli sorunlar çıkıyordu. West yazılım bu sistemleri en iler teknoloji araçlarını kullanarak kalıcı ve öncü çözümler üreterek, Tek bir bilgisayar sistemi ile anlık olarak kaydedilen görüntüleri sabit disklerde ve minumum dosya boyutlarında kaydederek kullanıcıların ayrı ayrı işler yapması engellemiştir. Artık çok kısa sürelerde çok daha fazla görüntü alınarak bunlar raporlanabilir duruma gelmiştir.

Yazılım İçeriği

Sistemde kullanılan yazılım programı Boru hattı Eğim, Gidilen mesafe, Sehim ve Çatlakları otomatik olarak milimetre cinsinden ölçme özelliğine sahiptir. Yazılım programı alınan video görüntülerini, fotoğrafları, boru hattı eğimini, çatlakları ve sehimleri kendi içerisinde birleştirip, hak ediş raporu haline getirmeye ve basıma hazır hale getirmektedir. Yazılım Programı sayesinde; Boru birleşim yerlerinin tekniğine uygun birleşip birleşmediği, contaların oturup oturmadığı, borularda olması muhtemel çatlakları ve kırılmaları (cm ve mm ölçülerinde), borularda muhtelif şekillerde daralma ve tıkanıklara neden olan ağaç kökleri, rabıt uzantıları, yerinden çıkmış contalar, yabancı malzemeler v.b. olumsuzlukları tespit edilmektedir. Beton, PVC, HDPE, CTP v.b. gibi esnek borularda tekniğine uygun olmayan döşemelerden kaynaklanan boyuna eğilme (sehim) ve çatlaklar mm cinsinden tespit edilmektedir. InterSoft yazılım programı Türkiye’de TOKİ, İller Bankası, Belediyeler, DSİ, İSKİ, ASKİ, KOSKİ, GASKİ ve Dünya Bankası Kredili işler v.b. kurumların talebine uygun yazılım ve raporlama yapmaktadır.

 

  • Boru hattında EĞİM ölçümü ve roporlanması (CD, Fotoğraf, yazıcı v.b.)
  • Boru hattında SEHİM ölçümü ve raporlanması
  • Boru hattında ÇATLAKLAR, KIRIKLAR, ÇOKMELER, TIKANMALAR tespit edilip rapor halinde sunulması (CD, Fotoğraf, yazıcı v.b.
  • Boru birleşim yerlerinin 360 derece kontrol edilmesi
  • Boru hattını tıkayan malzemelerin temizlenmesi
  • Rabıt borularını görüntülenmesi
  • Kayıp bacaların noktasal olarak bulunması
  • Koruge,CTP,HDPE ,PVC borularsa SEHİM ve BAĞLANTI yerlerinin kontrolü yapmaktadır.