WestERP

WestERP! Şirketinizin yükselen değeri…

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulaması iş süreçlerinizin temel işlevlerini ve operasyonlarını etkili bir şekilde desteklemek ve bulunduğunuz sektöre özgü gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. Rekabette önde yer almak ve global pazarda kazanmak için güçlü bir temele sahip olmak gerekir. ERP, işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde (yurt içi ve yurt dışı) bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlamasını sağlar. Bu çerçevede hangi müşteriye ait hangi siparişin hangi dağıtım merkezinden karşılanması veya hangi fabrikada üretilmesi gerektiği, tüm fabrikaların malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının nereden karşılanmasının uygun olacağı fabrikaların elinde bulunan makine, malzeme, işgücü, enerji, bilgi vb. üretim dağıtım kaynaklarının nasıl eşgüdümlü ve ortaklaşa olarak kullanılabileceği belirlenmiş olabilmektedir. Diğer bir deyişle müşteriye ait siparişin en kısa sürede istenen kalite ve maliyette karşılanabilmesi için tüm bağlı işletmelerin, dağıtım, üretim ve tedarik kaynaklarının kapasite ve özellikleri aynı anda dikkate alınmaktadır. Farklı kaynaklardan gelen bilginin verimli bir şekilde yönetilmesi, doğru zamanda, doğru şekilde kullanılıp, analiz edilmesi son derece önemlidir. İşletmenin bu kaynaklarını sağlıklı olarak yönetebilmesinin yolu da ERP sistemlerini kullanmaktan geçmektedir. ERP, işletme içi entegrasyonu sağlayarak, iş süreçlerini iyileştirmeyi ve kaynaklarını doğru planlamasını sağlayan bir yönetim sistemidir. Aynı zamanda organizasyon içinde bilgiyi entegre ederek verimliliğin artmasını sağlar. Bu sebeple ERP uygulamaları ölçek ve sektör bağımsız tüm işletmelerin yapı taşını oluşturmaktadır. WEST ERP, bütünleşik, sektör bağımsız, farklı yapılardaki firmalara uygun, gelişmiş teknoloji ürünü olan ve uzun yılların tecrübesi ile geliştirdiğimiz kapsamlı ve dünya ölçeğinde bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüdür.

 

 

 • Bütçe
 • Satınalma
 • Satış
 • Sipariş
 • İthalat
 • İhracat
 • Çek & Senet
 • Finansman
 • Hazine
 • Muhasebe & Genel Muhasebe
 • Stok
 • Üretim & Kalite
 • MRP, MRP II
 • Sabit Kıymetler
 • Proje Yönetimi