Stratejik Planın Oluşturulması

Strateji çalıştayı sonunda elde edilen bilgileri Butterfly BSC üzerinde ; Misyon ve Vizyon Amaç – Hedef – Alt Hedef – Aksiyon ilişkisi ile oluşturup, departmanlar ve birimlere dağıtarak doğru bir ağaç hiyerarşisini oluşturabilirsiniz.

SWOT Analizi & Aksiyon & Strateji İlişkisinin Kurulması

SWOT Analizleriniz şık ve modern tasarımlı tablolarda hazırlayabilir ve takip edebilirsiniz. SWOT analizleriniz sonucunda belirlediğiniz Güçlü yönlerinizi, gelişime açık yönlerinizi, fırsatlarınızı ve tehditlerinizi aksiyonlar ile stratejik hedeflere bağlayabilir, aksiyon bazında kişilere iş atayabilir ve bütçelendirebilirsiniz.

PESTEL Analizi & Aksiyon & Strateji İlişkisinin Kurulması

PESTEL Analizleriniz şık ve modern tasarımlı tablolarda hazırlayabilir ve takip edebilirsiniz. PESTEL analizleriniz sonucunda belirlediğiniz Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel ve Yasal gelişmelerin sonuçlarını ve etkilerini aksiyonlar ile stratejik hedeflere bağlayabilir, aksiyon bazında kişilere iş atayabilir ve bütçelendirebilirsiniz.

Risk Analizi & Aksiyon & Strateji İlişkisinin Kurulması

Risk Analizleriniz şık ve modern tasarımlı tablolarda hazırlayabilir ve takip edebilirsiniz. Risk analizleriniz sonucunda belirlediğiniz risk başlıklarını derecelendirebilir, kategorize edebilir, aksiyonlar ile stratejik hedeflere bağlayabilir, aksiyon bazında kişilere iş atayabilir ve bütçelendirebilirsiniz.

ButterFly Bsc Modüller

Amaç & Strateji & KPI ( Anahtar Performans Göstergesi ) İlişkisinin Kurulması
Butterfly BSC programı üzerinde tüm aksiyonlara ve stratejik hedeflere KPI (Anahtar Performans Göstergesi ) atayabilir ve atadığınız KPI’ı ağırlıklandırabilirisiniz. Örneğin; «Ciro» KPI’nı İhracat departmanınıza %30, Yurtiçi Satış Departmanınıza %20, Pazarlama Departmanınıza % 20, ARGE departmanınıza %10, Üretim Departmanınıza %15 Depo ve Sevkiyat Departmanınıza %5 olarak dağıtabilirsiniz. Bu hedefleri her bir departman içindeki atanmış KPI’lar içinde ağırlıklandırabilirsiniz.

Tüm Stratejik Hedeflerin Birimlere Dağıtılması
Butterfly BSC programı üzerinde belirlediğiniz tüm hedefleri KPI’lar ile ilişkilendirdikten sonra Departmanlara, birimlere ve kişilere kadar indirgeyebilirsiniz.

Stratejik Planlama

Hedef Gerçekleştirmelerin Kontrolü ve Takibi
Belirlediğiniz KPI gerçekleştirmelerini manuel olarak veya ERP’den aktarım ile ilgili alanlara işleyebilir ve departman bazında, birim bazında ve personel bazında sonuçları raporlayabilirsiniz.

Strateji Haritası (Strategy Map) ve Strateji Matrislerinin Oluşturulması
Strateji haritası; firmanızın değer yaratmak ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için Balanced Scorecard’ın 4 boyutu (Finans, Müşteri, İç Süreçler ve Öğrenme ve Büyüme) arasında nasıl ilişki kurulacağını bir sebep sonuç zinciri ile açıklayan bir yaklaşımdır. Butterfly BSC Balanced Scorecard’ın dört boyutu işlevsel ve etkili bir strateji haritası belirlemede etkili bir yönetim ve kolaylık sağlamaktadır.

Balanced Scorecard

Kurumsal Karne Yönetimi (Balanced Scorecard – BSC)

Kurumu bir bütün olarak ele almak, şirket vizyonunu stratejilere dönüştürmek ve stratejik yönetim/çalışma anlayışını şirketin bütününe yaymak için Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) yaklaşımının kullanılmasını temel alan yönetim sistemi Kurumsal Performans olarak tanımlanıyor. Butterfly BSC Kurumsal Karne Yönetimi ( Balanced Scorecard Management)  modülüyle şirketinizin ana stratejisi performans ölçütleri haline dönüştürülerek ifade edilebilir ve geniş kapsamlı bir çerçeve oluşturularak yöneticilere sunulabilir.

Swot | Pestel | Risk
Aksiyon Yönetimi

Demo Talebi

Çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

*Sizlere en hızlı şekilde yanıt verebilmemiz için lütfen formdaki tüm alanları doldurunuz.